Priprema za certifikaciju - Access I

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 3 dana
 • Razumjeti što je baza podataka, kako je organizirana i kako funkcionira.
 • Kreirati jednostavnu bazu i vidjeti njen sadržaj u različitim načinima rada.
 • Kreirati tablicu, definirati i mijenjati polja i njihova svojstva; unositi i oblikovati podatke u tablici.
Slobodnih mjesta: 5

Certifikacijska mapa

Specijalist Ekspert Master
poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala
Word I Word II Word III Word IV Word III
Word IV
Excel I Excel II Excel III Excel IV Excel III Excel IV
PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint III PowerPoint IV
Access I Access II Access I Access II Access III Access IV
Outlook I Outlook II Outlook I Outlook II Outlook III Outlook IV

Praktične vježbe - Access I

Ključni pojmovi VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Razumijevanje pojma baze podataka.
 • Razumijevanje razlike između pojmova podatak i informacija.
 • Razumijevanje organizacije baze podataka kroz pojmove tablice, slogovi, polja.
 • Poznavanje nekih primjera upotrebe velikih baza podataka kao npr; rezervacija avionskih karata, baze podataka vladinih institucija, bankovni računi, podaci o pacijentima.
Organizacija baze podataka VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Razumijevanje da svaka tablica treba sadržavati podatke koji se odnose na jednu vrstu subjekta.
 • Razumijevanje da svako polje u tablici treba sadržavati samo jedan element podatka.
 • Razumjeti da je sadržaj polja povezan sa određenom vrstom podatka (npr. tekst, broj, datum / vrijeme, da / ne, ...).
 • Razumjeti da polja imaju odgovarajuća svojstva (npr. veličina polja, oblik zapisa, uobičajene vrijednosti, ...).
 • Razumijevanje pojama primarnog ključa.
 • Razumijevanje pojama indeksa, te kako omogućuje brži pristup podacima.
Povezivanje VJEŽBE IZ PRAKSE 3
 • Razumijevanje svrhe povezivanja tablica u bazi podataka.
 • Razumijevanje da se povezanost zasniva na jednakosti polja iz jedne sa poljem u drugoj tablici.
 • Razumijevanje utjecaja zadržavanja integriteta povezanosti između tablica.
Djelovanje VJEŽBE IZ PRAKSE 4
 • Razumijevanje da su profesionalne baze podataka dizajnirali i kreirali stručnjaci za baze podataka.
 • Razumijevanje da o unosu, održavanju podataka i dobivanju informacija brigu vode korisnici baza podataka.
 • Razumijevanje da administrator baze podataka dopušta pristup određenim podacima za odgovarajuće korisnike.
 • Razumijevanje da je administrator baze podataka odgovoran za oporavak baze podataka nakon kvara ili većih grešaka.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.